Moje Razglednice

[gttranslate]

Putopisni portal Moje Razglednice – Hrvatske povijesne ljepote i svjetske znamenitosti.

Moje Razglednice Header - Putopisni portal
Rim,Italija

RIM, Italija

👁️ Ova razglednica pregledana je 660 puta

Rim - Vječni grad

Rim… la Città Eterna… Jedini grad u koji se stalno vraćam, a nikako da ga osvojim. Blizina Italije i središta svijeta – “Caput mundi”, omogućila mi je da u glavni grad Italije dođem raznim putevima u više navrata. Svaki put bi to bio novi dio slagalice koji bi pridonio stvaranju velike slike povijesnog i umjetničkog blaga svjetskih razmjera.

Rimska civilizacija je zajedno sa Grčkom, kolijevka zapadne civilizacije i kojim god putem krenem, od Foruma do Panteona, od Piazze Navona do Piazze del Popolo, Fontane di Trevi do Španjolskih stuba, povijest vapi za pažnjom.

Vječni grad Rim grad je sa dušom. Osim povijesti tu je i put umjetnosti – ovdje su snimani vječni filmski klasici pedesetih i šezdesetih kao npr.: “Ben Hur”, “Kleopatra” i “Pad Rimskog Carstva”. U glavi su mi dobro arhivirani kadrovi novijih filmova poput scena borbi iz “Gladijatora” koje zagrijavaju atmosferu čuvenog Rimskog amfiteatra.

Rim je veliki grad i teško je svakoj znamenitosti posvetiti dovoljno vremena, no ne vidjeti Rim a onda i Vatikan graničilo bi sa grijehom. Krenite u Rim, bilo kojim putem. Već je i jedna slagalica dovoljna da popuni dio mozaika svjetske baštine. Vidjeti sav taj sjaj ujedno i znači:

“Vidjeti Rim i umrijeti u miru!”

vječni grad
Rim - Vječni grad, Italija 11

Uspon rimskog carstva

Po predaji, vječni grad osnovan je 753. godine prije Krista. Nazvan je po svome prvom kralju Romulu. U početku bijaše Rimska republika a Rimsko Carstvo naziv je za rimsku državu nakon Rimske republike, koju je ustanovio Car Oktavijan zadnja tri desetljeća prije Krista.

Bila je to antička država sa središtem u gradu Rimu u čijem su sastavu bile različite antičke zemlje i narodi koji su priznavali Rim. vlast u razdoblju od ←27. do 476. Vrhunac razvitka i teritorijalnog opsega dostiglo je za vladanja Trajana (98–117).

Rimska dominacija proširila se na veći dio Europe i obale Sredozemnoga mora. Skoro tisuću godina Rim je bio politički najznačajniji, najbogatiji i najveći grad zapadnoga svijeta a to je ostao i nakon propasti i podjele Carstva.

Vrijeme međutim prolazi i dolazi do sve većeg pritiska raznih plemena koja su napadala granice carstva. Carstvo je ovisilo o ratu i pljački a gospodarstvo je bilo slabo. Posljedica takve situacije bilo je sve veće jačanje važnosti zapovjednika rimskih legija, a nerijetko su pojedine legije izvikivanjem postavljale nove careve. 

Unutarnje stanje također je bilo teško zbog sukoba s kršćanima.

Kruha i igara !

Jedna od zadaća rimskih careva bila je držati rimski puk u miru i zadovoljstvu. Tomu je služila tzv. politika kruha i igara. Ali cijena održavanja glomaznog državnog aparata i vojske bila je prevelika. Vlada nije imala novca ni da prehrani ljude niti da se bori, a niti da priređuje igre. Caru Cezaru su tako rekli, tvoj položaj u carstvu ovisi o tome kako ćemo mi zabaviti masu.

Narod koji je pokorio cijeli svijet sada zanimaju samo dvije stvari: kruh i igre. Trgovački brodovi čekaju u Egiptu da se natovare. Brodovi se mogu napuniti sa žitom za gladne u Rimu ili s pijeskom da ispune arene.

“Što da radimo, situacija je van kontrole, vojska je na rubu bunta a ljudi po ulicama umiru od gladi?”

 – Naredba je bila, šalji pijesak!

Rim - Vječni grad, Italija 12

Konstantinov slavoluk

Jedan od najpoznatijih spomenika povijesti u Rimu je Konstantinov slavoluk – monumentalni mramorni slavoluk podignut je 315. godine u čast pobjede cara Konstantina I. nad Maksencijem 312. godine.

Radi se o bitci kod Milvijskog mosta, odnosno prijelaza preko Tibera, koji se danas nalazi na samom sjeveru Rima. Bio je to jedan u nizu obračuna za carsku krunu.

Posljednji je slavoluk podignut u Rimu i visok je 21 metar.

Rim - Vječni grad, Italija 13
koloseoo

Koloseum

Flavijevski amfiteatar poznatiji kao Koloseum već dvadeset stoljeća stoji kao  glavni simbol grada. U njemu su održavane gladijatorske borbe koje je moglo pratiti preko 50.000 ljudi. 

Gradnju Koloseuma je započeo car Vespazijan iz dinastije Flavijevaca, a dovršio ju je njegov sin Domicijan osam godina poslije. Gradilo ga je čak 60 tisuća robova, a završen je 80. godine naše ere. Svi stari Rimljani imali su pravo besplatnog ulaska u Koloseum, a za vrijeme spektakla dijelila se i hrana. Festivali su trajali dugo, neki i do 100 dana. Procjenjuje se kako je u areni za vrijeme borbi, koje su se održavale tijekom približno 500 godina, život izgubilo više od pola milijuna ljudi i više od milijun životinja.

 Koloseum je danas jedan od najposjećenijih antičkih spomenika, koji u prosjeku godišnje posjeti oko pet milijuna ljudi. Iako nisam imao dovoljno vremena da ga u potpunosti obiđem iznutra, utjeha mi je bila da sam bio unutar Pulskog Amfiteatra, koji također dijeli povijest Koloseuma.

Antički rim

Tijekom svog dvanaest stoljeća dugog postojanja, rimska civilizacija je prošla put od kraljevine, preko republike do carstva. Doprinosi antičkih Rimljana su pisano pravo, ceste, vodovodi, urbana arhitektura, republikanizam/predstavnička demokracija, ali i volja za prevlašću i neograničenim širenjem.

Rimska civilizacija se često svrstava u “klasičnu antiku”, sa antičkom Grčkom, civilizacijom koja je inspirirala veliki dio kulture antičkog Rima. Antički Rim je značajno doprinio razvoju prava, ratne vještine, umjetnosti, književnosti, arhitekture, tehnologije i jezika u zapadnom svijetu, a njegova povijest još uvijek ima utjecaj na današnji svijet.

antički rim
Rim - Vječni grad, Italija 14
Rim - Vječni grad, Italija 15

Pad rimskog carstva

God. 313. car Konstantin je prekinuo progon kršćana, a potom je kršćanstvo uvedeno u sve društvene strukture što je ojačano stvaranjem dogme prema kojoj je car Kristov namjesnik i vrhovni autoritet u Crkvi i državi.

Kršćanstvo je 391. postalo državnom religijom a 395. carstvo je službeno podjeljeno na zapadni i istočni dio

Carstvo se nije moglo oduprijeti sve jačem pritisku germanskih plemena, koji su u robovima našli dobre saveznike unutar Carstva.

Zapadno rimsko carstvo

Zapadno carstvo se u posljednjim godinama svog postojanja u obrani teritorija sve više oslanjalo na stranu plaćeničku vojsku. Na kraju je jedan od germanskih vojskovođa, 476. godine srušio posljednjega cara Zapadnoga Carstva Romula Augustula. Taj datum se uzima kao datum propasti Zapadnorimskoga Carstva. Usponom ranog kršćanstva rimski je biskup međutim osim vjerskog, sve više dobivao i politički značaj, postavši papa. Tako je vječni grad Rim postao i središte Katoličke Crkve

Istočno rimsko carstvo

Unatoč činjenici da je zapadni dio carstva prestao postojati, bizantski carevi nastavili su razvijati ideju kontinuiteta. Kad su Osmanlije zauzeli Carigrad (1453), palo je istočno kršćansko carstvo – Bizant.  Moskovski veliki knez Ivan IV. Grozni preuzeo je naslov cara (1547), a Moskva je proglašena »trećim Rimom«. Ta se tradicija održala do revolucije 1917., kada je ukinuto Rusko Carstvo.

podijela Rimskog carstva istok zapad

Fontana di Trevi

Fontana je sagrađena u 18. stoljeću, po narudžbi pape Klementa XII., iako je u jednostavnijem obliku na tom mjestu postojala već u 15. stoljeću. Visine 26.3 m i širine 49.15 m to je najveća fontana u gradu i jedna od najpoznatijih u svijetu. Cijelim prostorom dominira Neptun, koji upravlja kočijom u koju su upregnuta dva morska konja, dok skultpura slijeva Neptunu predstavlja obilje, a zdesna zdravlje. Voda ispred skulptura simbolizira more, čiji je Bog Neptun.

Ovoga puta nisam imao sreće, fontana je bila u fazi obnove…
Barem nije bilo gužve 😂 …

U Rimu ima 280 fontana, ali ova je kraljica svih fontana. Prema legendi – bacite li kovanicu u predivno barokno djelo arhitekta Nicole Salvija, u vječni grad Rim ćete se sigurno vratiti.

Kada nije u fazi obnove, Fontana di Trevi izgleda ovako –

Rim - Vječni grad, Italija 17
Piazza Venezia

Piazza Venezia

Piazza Venezia upečatljivi je trg koji se nalazi u blizini Foruma i Kapitola.

Trgom dominira velebni memorijal Il. Vittoriano, posvećen prvom talijanskom kralju – Vittoriju Emanueleu II. Taj je spomenik poznat i pod nazivom Oltar domovine, a građen je od 1885. do 1935. godine – iako je najveći dio bio dovršen još 1911. godine, do 50. godišnjice ujedinjenja Italije. 

Palača je služila kao Papina rezidencija sve dok ju Papa nije poklonio Mletačkoj Republici. Od 1916 god.je vlasništvo Italije i sjedište Fašističke stranke.Sa njenog balkona je B. Mussolini oponašajući Rimskog vladara Cezara često držao govore.Nostalgija je bila središnja točka Musolinijevog fašističkog pokreta,sanjao je o obnovi Rimskoga carstva.U stvarnosti, Mussolini je bio puno više glumac i sposoban manipulator, nego efikasan premijer Italije.

Za Mussolinija, talijanskog novinara i političara, karakteristično je da je u mladosti bio marksist i socijalista.Bio je jako obrazovan,govorio je sedam jezika,mnogo je čitao i svirao violinu.Iako je bio ateist i žestoki antiklerikalac, iz praktičnih razloga se je približio Crkvi.Međutim polako mijenja političku orijentaciju i postaje pristaša rata i fašizma.Gradio je legendu o Duceu (Vođi), čovjeku koji je uvijek u pravu, i koji može riješiti sve političke i ekonomske probleme.U govoru održanom u Puli 1920. god. poručuje: “Kada smo suočeni s inferiornom i barbarskom rasom kakva je slavenska … ne treba slijediti politiku davanja slatkiša, nego batine”. Granice Italije trebaju biti Brenner, Učka i Dinara: vjerujem da se tom cilju može žrtvovati 500.000 Slavenskih barbara za 50.000 Talijana”. 

Piazza di Spagna

Španjolski trg je jedan od najpoznatijih i najljepših trgova u Rimu i Italiji. Svoje ime duguje sjedištu Španjolskog veleposlanstva pri Svetoj Stolici. Na sredini trga je poznata Fontana della Barcaccia.

Piazza di Spagna također je jedno od najpopularnijih rimskih okupljališta. Trgom dominiraju dugačke stube, obelisk, crkva na brežuljku i zanimljiva fontana.

Italija je oduvijek bila sinonim za romantiku zahvaljujući svojim prekrasnim lokacijama smještenim diljem zemlje. A Rim prednjači po atraktivnim lokacijama koje su postale poznate diljem svijeta.

 

Rim - Vječni grad, Italija 18
Piazza di Spagna

Španjolske stube

Unatoč njihovu imenu, Španjolske stube naručio je 1723. godine francuski diplomat, tražeći način da poveže Španjolski trg s crkvom na brijegu iznad njih koja je bila francusko vlasništvo.

Stoljeće prije na trgu je bilo smješteno sjedište španjolskog veleposlanika pri Svetoj Stolici, pa otuda ime i stuba i trga koji se u 17. stoljeću čak smatrao španjolskim teritorijem.

137 stuba posebno je lijepo vidjeti u proljeće, kad su prepune cvijeća. 

Španjolske stube

Vatikan

 1929 god. osnovana je država Vatikan, najmanja država svijeta, potpisivanjem Lateranskih ugovora između Svete Stolice i Italije. U ime kralja V.Emanuela III potpisao je predsjednik Vlade B. Mussolini a u ime pape Pia XI državni tajnik kardinal P. Gaspari.Tim je ugovorima nakon mnogo godina riješeno pitanje papinske države koju je Kraljevina Italija okupirala.Pape su Lateranskim ugovorima dobili točno definirani nezavisni i suvereni teritorij nad kojim su vladali.

Posjet Rimu i Vatikanu nije potpun bez odlaska u baziliku Sv.Petra te posjet Vatikanskim muzejima i pripadajućoj Sikstinskoj kapeli.

Kao zaseban grad a i država, Vatikan je priča za sebe pa o njemu pišem u drugoj razglednici! 

vatikan

Rim - Galerija fotografija

Print Friendly, PDF & Email
Ukoliko ste u mogućnosti, podržite naš rad donacijom na Patreonu! (Stvaranje novih projekata, održavanje servera i stranice bez reklama)
Become a patron at Patreon!

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

 
Scroll to Top

Kako bismo poboljšali svoje usluge, na portalu mojerazglednice.com koristimo kolačiće koji su neophodni su za uredno funkcioniranje određenih usluga (lajkanje i dijeljenje), a drugi se koriste za prikupljanje informacija o korištenju internetske stranice (statistiku), tako da stranicu možemo prilagoditi tvojim potrebama. Neki su kolačići privremeni i nestaju kad isključiš preglednik, a drugi su trajni i ostaju na tvom računalu neko vrijeme. – Polica privatnosti